Products Center

Máy của chúng tôi ứng dụng vào dệt may

Tại sao bạn nên chọn Sanyang?

Máy in màn hình bán tự động

Giữ

Tiếp tục học tập và cung cấp dịch vụ tốt nhất

Kinh nghiệm

20 năm kinh nghiệm về lịch và dập nổi

Đào tạo

Team Building & Training

Các sản phẩm được giới thiệu trên Hot Sale
Kiểm tra của chúng tôi awesomeVideo

Chúng ta hãy xem máy tính của chúng tôi điều hành của Video

Hồ sơ công ty

Máy móc dệt Sanyang Jiangyin Co., Ltd.

Sanyang Dệt may Jiangyin Máy móc Công ty TNHH được thành lập vào năm 2010. Bây giờ tổng tài sản của nó bao gồm 50 triệu RMB với 5 triệu tài sản cố định .....